• Vi utvärderar och säkerställer kontinuerligt att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Medarbetarundersökning genomförs var 18månad och arbetsbelastningsundersökning varje kvartal där vi på så vis kan ringa in förbättringspunkter. 
  • Elektro Design Gimo AB vill verka för en god hälsa och för en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna. Våra medarbetare har därför tillgång till företagshälsovård, förmånscykel och friskvårdstimme.

  • Arbetsvillkor, rättigheter, lönesättning och utvecklingsmöjligheter ska vara likabehandlande. Rekryteringsprocesser ska göras på grundval av kompetens och lämplighet för befattningen.
  • (Jämställd ledningsgrupp)
  • Elektro Design Gimo AB tillämpar code of conduct både gentemot våra anställda och våra leverantörer

  • Samtliga medarbetare hos har ett ansvar att se till att resandet och boendet sker så miljö och kostnadseffektivt som möjligt men att rimliga krav på bekvämlighet och säkerhet uppfylls under tjänsteresan.
  • Resor via tåg, bil och flyg har en miljö-, tids- och kostnadspåverkan. Därför bör webbmöten och andra former av digitala mötesformer övervägas. Dock ska det fysiska mötet vara ett naturligt alternativ när så krävs.

  • Vi säljer och marknadsför utrustningar från leverantörer som levererar utrustningar av högsta kvalitet som håller över tid.
  • Vi tillhandahåller sedan år 2023 en återbrukstjänst. Våra kunder kan returnera sina uttjänta produkter, så återbrukar vi produkterna och komponenterna på bästa möjliga sätt.

  • Systematiska leverantörsbedömningar görs för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra krav på miljö och arbetsvillkor.
  • Genom tydliga villkor i avtal och kontrakt skapar vi en öppen och trygg för både oss och våra kunder.